AB 29. augusta
AB Dobrovičova
AB Grösslingova
AB Kukuričná
AB Mamateyova
AB Michalská
AB Plynárenská
AB Trnavská
AB Žilinská
Agropodnik a.s. Trnava
AITEN, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa
Archív MV SR
AUTO PALACE SLOVAKIA s.r.o.
AXASOFT, a.s.
BA Business Center, a.s.
Baumax SR, spol. s r.o.
BBC Five ABC, a.s.
BBC Three & Four, s.r.o.
BD Vajnorská
Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o.
CASINOS SLOVAKIA a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
DACHSER Slovakia a.s. – Logistické centrum Bratislava
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
Divadlo Aréna
DOMA s.r.o.
DSV Slovakia, s.r.o.
EMBASSY OF THE U.S.A. Bratislava
ENCO, spol. s r.o.
Finančné riaditeľstvo SR
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Harmónia života, n.o. – ZSS Seniorville
HASSO SLOVENSKO spol. s r.o.
Hotel Apollo
Hotel Delfín, s. r. o.
HOTEL DEVÍN, a.s.
Hotel Holiday Inn
Hotel Park Inn
Hotel Perugia
Hotel Tatra, a.s.
INCHEBA, a.s.
INTERTOUR, a.s. – Hotel DANUBE
K A L M A, a.s.
KVETA, s.r.o.
LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o.
Logistické centrum SDC
M.D.M. Slovakia s.r.o.
MAC – GASTRO spol. s r.o. – Hotel Apollo
Mediaprint – Kappa Pressegrosso, a.s.
MEVIS Slovakia, s.r.o.
Ministerstvo zahraničných vecí SR
NAFTA a.s.
Obec Horná Seč
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby – Slovenskej republiky
Palisády 33 s.r.o.
PASSIA plus, s.r.o.
POLARIS GAMMA, a.s. v likvidácii
POR SH+, a.s.
Povodie Váhu
Realcorp Finance, s.r.o.
RED DEER GASTRO, s.r.o.
RHK REAL s.r.o.
ROJAX GASTRO, spol. s r.o.
Rozhlas a televízia Slovenska, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, organizačná zložka Slovenská televízia
RVS, a.s.
SALVE GROUP SK, a.s.
Sika Slovensko, spol. s r.o.
SKS ESTATE, s.r.o.
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
SLOVKARPATIA HOTEL, a.s.
Slovtransgaz
SOITRON, a.s.
Správa zariadení Úradu vlády SR
STU v Bratislave, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, Študentský domov MLADOSŤ
Štátny oblastný archív v Nitre
Tatra banka, a.s.
TESCO STORES SR, a.s.
UniCredit Bank Slovakia a. s.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Úrad vlády SR
VACUUMSCHMELZE, spol. s r.o.
Veľvyslanectvo SR v Rumunsku
Visteon Slovakia, s.r.o.
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa – riaditeľstvo
VUJE, a.s.
Wüstenrot Reality s.r.o.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zentiva, a.s.